Факултетот за медицински науки - Студии по дентална  медицина  при Универзитет „Гоце Делчев” – Штип и оваа година ќе учествува во континуираната стоматолошка едукација на докторите стоматолози во Македонија.

Повеќе...

Повеќе од 160 водечки европски специјалисти од 17 земји учествуваа на Третиот национален конгрес за невросонологија и мозочна хемодинамика што се одржа истовремено со Регионалниот едукативен курс на Европската академија по неврологија од 5 до 8 октомври во Софија.

Повеќе...

Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, на 3 ноември 2017 година, организира обука за „Оралнохируршки процедури во менаџментот на флап-дизајн: резенки, инструменти и техники на шиење – основно ниво“, акредитирана од Стоматолошката комора.

Повеќе...

Факултетот за медицински науки во континуитет ќе организира семинари за студентите за различни актуелни теми.

Повеќе...

Во четврток (12 октомври) на Факултетот за медицински науки (голема предавална Текстилно училиште), со почеток од 14 чaсот, ќе се одржи Семинар на тема „Волтаметрија-едноставна алатка за примена во фармацијата, медицината и хемијата“.

Повеќе...

Деканот на Факултетот за медицински науки, проф. д-р Рубин Гулабоски, на студентите на ФМН им ги презентираше можностите што ги нуди програмата за Еразмус мобилност и размена на студенти - Еразмус плус.

Повеќе...

Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика