На Факултетот за медицински науки се одржа првата одбрана на докторска дисертација на Третиот циклус на студии.

Првиот доктор на науки кој произлегува од третиот циклус на ФМН е д-р Мајлина Адеми, која докторираше со докторската дисертација на тема „Ефектот на јонизираната вода збогатена со глутатион и витамин Ц врз антиоксидативната ензимска активност при акутен хипертермички стрес кај белиот лабораториски стаорец“, од областа на биомедицинските науки. Докторската дисетација  беше  изработена под менторство на проф. д-р  Ицко Ѓоргоски, кој заеднос со интеренниот ментор проф. д-р Зденка Стојановска и  дадоа подршка на д-р Адеми. Комисијата за јавната одбрана ја сочинуваа:  проф. д-р Татјана Рушковска, претседател, проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска,  д-р Невенка Величкова,  проф. д-р Зденка Стојановска и проф. д-р  Ицко Ѓоргоски. Пофални зборови до кандидатката упати проф. д-р Милка Здравковска, декан на Факултетот за медицински науки.

- Самата одбрана е валидација на целокупниот наш труд во изминатите години, едно заокружување на процесот на препознатливост на Факултетот за медицински науки. Ова е еден свечен чин за нас, мотив да продолжиме понатаму, имаме уште голем број на студенти кои се во фаза на подготовка на докторски дисертации. Третиот циклус на студии е највисокото ниво, тоа практично е карта на факултетот – колку повеќе кандидати. докторанди, толку повеќе нивото на факултетот во поглед на науката и универзитетот во поглед на науката се зголемува. Практично докторските студии претставуваат наука, истражувања во областа која кандидатот ја одбрал – изјави проф. д-р Зденка Стојановска.

Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: Факултет за медицински науки - Клиничка болница Штип
Ул. Љубен Иванов бр. 25
2000 Штип

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика