18.02.2021РАСПОРЕД ЗА ИСПИТ ЗА МОДУЛОТ ADVANCED LIFE SUPPORT (ALS)- ОСНОВНО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР

Повеќе...