РАСПОРЕД ЗА ИСПИТ ЗА МОДУЛОТ ADVANCED LIFE SUPPORT (ALS)- ОСНОВНО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР прва група

Повеќе...