Студентите од последната година на насоката Дентална медицина на Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип по покана на проф. д-р Драган Красиќ, во периодот од 10 до 12 април, беа во посета на Факултетот за медицински науки при Универзитетот во Ниш, Република Србија.

Во рамките на посетата студентите изведоа дел од практичната работа по предметот Mаксилофацијална хирургија, чијшто предметен наставник е професорот Красиќ.

Студентите се запознаа со работата на Клиниката за максилофацијална хирургија и поделени во тимови имаа можност да учествуваат во згрижување на пациентите во амбулантскиот и стационарниот дел на клиниката, како и да учествуваат и асистираат во текот  на извeдувањето на различни хируршки интервенции кои ги изведуваат искусни хирурзи од клиниката. Студентите беа придружувани од десетина професори и асистенти, кои исто така имаа можност да се запознаат со функционирањето на стоматолошките клиники и на Факултетот за медицински науки при Универзитетот во Ниш.

Колегите од двата факултети во Штип и во Ниш договорија следна средба на Интернационалниот студентски конгрес и летна школа во организација на студентите на дентална медицина и стручен забен теничар-протетичар, која ќе се одржи во периодот од 23 до 26 маj 2019 г. во хотел „Десарет” на брегот на Охридското Езеро.

Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: Факултет за медицински науки - Клиничка болница Штип
Ул. Љубен Иванов бр. 25
2000 Штип

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика