Факултетот за медицински науки и Здружението на дерматовенеролози на Македонија организираат Научен симпозиум на тема „Dermatology 2020“, кој ќе се одржи на 16.3.2019 г. во Мултимедијалниот центар во Штип.

Симпозиумот е акредитиран од стручна комисија на Лекарска комора на Македонија и се вреднува со 8 поени за слушатели. Котизацијата за учество е 1200 денари, до 1.3.2019 г. (освен за студенти или членови на Здружението на дерматолози на Македонија).

Уплата:

Назив и седиште на примач: ДУ „Гоце Делчев“
Жиро-сметка: 100000000063095
Банка на примачот: НБР Македонија
Сметка  на бучетски корисник: 1600160330 788 22
Приходна шифра: 723113 44
Цел на дознака: Котизација за научен симпозиум Дерматологија на ФМН

Ве молиме, при уплата да наведете ваше име и презиме.

За сите дополнителни информации: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..

Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: Факултет за медицински науки - Клиничка болница Штип
Ул. Љубен Иванов бр. 25
2000 Штип

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика