Во Белград, во организација на Европската асоцијација за психотерапија се одржа 23. Европски конгрес за психотерапија.

На конгресот како поканет предавач со пленарно предавање од психијатрија и психотерапија, насловено „Рационално-емотивната бихејвиорална терапија и природата и структурата на пострауматското стресно растројство“, учествуваше проф. д-р Ленче Милошева од Факултетот за медицински науки и советник за научна соработка на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.

Покрај одржаното пленарно предавање на конгресот, проф. д-р Ленче Милошева воспостави нови контакти со колеги од психијатрија и психотерапија, со цел развивање на нови научни соработки со Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.

Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: Факултет за медицински науки - Клиничка болница Штип
Ул. Љубен Иванов бр. 25
2000 Штип

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика