Од  13 до 16 септември, хотелот „Десарет“, на крајбрежјето на Охридското Езеро, беше местото каде што се одржа првата ЛЕТНА ШКОЛА по дентална медицина, во коорганизација на Факултетот за медицински науки и Студентскиот парламент при Универзитетот „Гоце Делчев‘‘ – Штип.

На летната школа беше ставен  акцент на пет работилници – курсеви од областа на денталната медицина и забната протетика, на кои учествуваа студенти на Факултетот за медицински науки, од насоките Дентална медицина и Стручни студии за забни техничари-протетичари. На школата учествуваа над 80 студенти по дентална медицина од сите факултети каде што се изучува стоматологијата во Република Македонија.  

Со претходна теоретска подготовка, во рамките на летната школа, се одржаа следниве работилници:

Workshop No.1: Basic concept of DSD digital smile design;
Workshop No.2: Basic Implantology Theoretical and Practical concept;
Workshop No.3: Gutta – Percha root sealing techniques;
Workshop No.4: Needles, suture materials and knots used in oral surgery procedures;
Workshop No.5: Tooth color and shade matching in Dentistry.

Дел од агендата по која се одвиваа настаните планирани за летната школа заземаа и гала-вечерта, во организација на домаќините, и прошетката и разгледувањето на убавините на градот Охрид. Летната школа беше заокружена со крстарење со брод и разгледување на убавините на манастирскиот комплекс Св. Наум. Организирањето на вакви настани со едукативен карактер полека преминуваат во традиција за Универзитетот „Гоце Делчев‘‘, а напорната работа и ажурност на организацискиот тим резултира со успешноста на првата ДЕНТАЛНА ЛЕТНА ШКОЛА, прва од ваков вид во нашата држава.

Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: Факултет за медицински науки - Клиничка болница Штип
Ул. Љубен Иванов бр. 25
2000 Штип

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика