Студентите и професорите од насоките Дентална медицина и Забен техничар и протетичар со над 250 учесници му дадоа позитивен белег на првиот Интернационален конгрес по дентална медицина „Digital vs Analogical”, кој тие го организираа.

Со свои трудови и презентации на конгресот учествуваат студенти од факултетите за медицински науки во Република Македонија и студенти од Ниш (Р. Србија). Освен презентираните трудови, посебен белег на овој конгрес му дава податокот дека студентите учествуваа во огромен дел од неговата подготовка.

Во организацискиот одбор сме вклучени дваесетмина студенти, а на конгресот учествуваат 250-300 студенти. Имаме гости од Медицинскиот факултет во Ниш, потоа студенти од Скопје, од Тетово и од нашиот факултет при УГД. Студентите се претставуваат со усни и со постер презентации. Се надеваме дека сите заедно, едни од други, и од нашите професори и асистенти, ќе се стекнеме со нови знаења – изјави Љубица Прошева, студентка на Факултетот за медицински науки при УГД и учесничка на конгресот со своја презентација.

Од Медицинскиот факултет во Ниш учествуваат десетина студенти, придружени од нивните професори проф. д-р Саша Станковиќ, професор на насоката Протетика, и проф. д-р Александар Митиќ, продекан на насоката Стоматологија на Медицинскиот факултет во Ниш.

Ние имаме одлична соработка со Универзитетот „Гоце Делчев“ и Факултетот за медицински науки. На овој Конгрес учествуваат десетмина наши студенти. Се надевам дека во иднина нашата соработка ќе се прошири и на други нивоа. Ова ќе биде почеток на меѓустудентска соработка, што исто така ми е многу драго, и сметам и се надевам дека соработката ќе продолжи – изјави проф. д-р Александар Митиќ.

Доц. д-р Киро Папакоча од насоката Дентална медицина на Факултетот за медицински науки при УГД го потенцира значењето на присуството на стоматолошките факултети од Македонија и од Србија на овој дводневен Конгрес, како и големиот интерес пројавен од страна на студентите за учество.

Во овие два дена ќе размениме искуства и знаење, а младите колеги ќе можат да ги применат понатаму во секојдневната пракса. УГД има склучено договор со повеќе универзитети надвор од Република Македонија. На тие универзитети има и повеќе стоматолошки факултети, со тие факултети имаме директна соработка, како во размена на кадар, така и во размена на студенти.

Конгресот се одржува на 28 и 29 март во Мултимедијалниот центар на УГД.

Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: Факултет за медицински науки - Клиничка болница Штип
Ул. Љубен Иванов бр. 25
2000 Штип

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика