Од 5 до 10 февруари 2018 година, проф. д-р Ивона Ковачевска и проф. д-р Гордана Панова беа во посета на Универзитетот во Малме, Шведска.

Притоа ги посетија Факултетот за медицински сестри, јавно здравје и социјална грижа, Факултетот за стоматологија, Институцијата за палијативна нега, Ургентниот центар, Клиниката за гинекологија и акушерство, Форензична психологија во Толербург и други институции.

Покрај меѓууниверзитетската соработка воспоставена во текот на 2017 година, при оваа посета се договори и Еразмус + конекција, заеднички меѓународни проекти, размена на студенти и наставнички кадар, односно соработка на Факултетот за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип и Универзитетот во Малме. Иако поголем дел од факултетите од медицинските гранки се лоцирани во  градот Лунд, најстар универзитетски град и центар, практичните и клинички содржини студентите ги реализираат во клиниките и здравствените институции во Малме.

Посетата од секој аспект беше позитивна, успешна и со тенденција за уште поперспективна соработка.

Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: Факултет за медицински науки - Клиничка болница Штип
Ул. Љубен Иванов бр. 25
2000 Штип

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика