Во рамките на состанокот на кодиректорите на НАТО проектот „A Field Detector for Genotoxicity from CBRN and Explosive Devices”, чиј раководител од македонска страна е проф. д-р Татјана Рушковска од Факултетот за медицински науки, во петок (16.2.2018 година), со почеток во 12.30 часот, во свечената сала на Кампус 2 ќе се одржи семинар на тема „Гените и животната средина“.

На семинарот со свои излагања ќе се претстават: проф. д-р Георги Милошев, Laboratory of Yeast Molecular Genetics, Institute of Molecular Biology, Bulgarian Academy of Sciences; проф. д-р Милена Георгиева, Laboratory of Yeast Molecular Genetics, Institute of Molecular Biology, Bulgarian Academy of Sciences, проф. д-р Чанг Хуишин, CUNY Graduate Center, Institute for Macromolecular Assemblies, CUNY, Biology Department, College of Staten Island, CUNY, USA; проф. д-р Невенка Величкова, Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип (Faculty of Medical Sciences, Goce Delcev University, Stip) и проф. д-р Татјана Рушковска, Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип (Faculty of Medical Sciences, Goce Delcev University, Stip).

Пријавување на слушатели кај м-р Михаил Александров (Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.), најдоцна до 12.2.2018 год.

Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: Факултет за медицински науки - Клиничка болница Штип
Ул. Љубен Иванов бр. 25
2000 Штип

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика