И во 2021 година, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, како и професорот Рубин Гулабоски од Факултетот за медицински науки, се рангирани во највлијателните 2% научници на светско ниво од сите научни области на сите времиња. Во октомври годинава е објавена најшироката студија за рангирање на топ 2% најдобри светски научници и универзитети од сите области, од авторите Jeroen Baas, Kevin Boyack, и John P.A. Ioannidis од Stanford University USA.

И оваа година, исто како и минатата, на кумулативната листа за најдобри топ 2% научници на сите времиња (од сите области) се рангирани Љупчо Коцарев (МАНУ), Леонид Грчев (МАНУ) Валентин Мирчески (Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје), Рубин Гулабоски (Факултет за медицински науки, УГД - Штип) и двајца пензионирани професори, Трајче Стафилов (Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје) и Иван Грозданов (Институт за хемија, ПМФ, Скопје), како и починатиот академик Ратко Јанев.

Покрај тоа, за календарската 2020 година (рангирани во изданието во 2021 година), во топ 2% највлијателни светски научници од Македонија се рангирани: Љупчо Коцарев, Леонид Грчев, Рубин Гулабоски, Рамадани Веланд (Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово), Кимет Јусуфи (Државен Универзитет - Тетово), Биљана Бауер (УКИМ Скопје) и Биљана Ристеска-Стојкоска (ФИНКИ, УКИМ, Скопје).

Ова е голем успех за македонската наука, знаејќи дека досега не се издвојуваа ни минимални средства за наука. Посебно е важно што петмина од македонските рангирани најдобри научници во топ 2% највлијателни научници за календарската 2020 година се во категоријата помлади од 50 години, што дава надеж за развојот на науката во Македонија.

На следниот линк се наоѓа базата на податоци и публикацијата, каде што во Еxcel формат се сите податоци.

August 2021 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators"

Технички секретар

Билјана Герасимова Митевска
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: Факултет за медицински науки - Клиничка болница Штип
Ул. Љубен Иванов бр. 25
2000 Штип

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика