Во рамките на Еразмус програмата за мобилност на наставнички кадар, во изминатиот период во посета на Факултетот за медицински науки на УГД беше проф. д-р Красимира Јанева-Рибагина од Медицинскиот факултет во Софија, Факултет за дентална медицина.

На гостинката ѝ беше презентиран Факултетот за медицински науки, просториите во кои се изведуваат теоретската и практичната настава за студентите на Дентална медицина и Забен техничар - протетичар.

Во рамките на посетата професорката Јанева-Рибагина имаше и предавање од областа на денталната ергономија.

При посетата, исто така, со раководителот и соработничкиот кадар од областа на денталната медицина беше договорена и понатамошна научна и стручна соработка.


Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: Факултет за медицински науки - Клиничка болница Штип
Ул. Љубен Иванов бр. 25
2000 Штип

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика