Факултетот за медицински науки и Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип се стекнаа со стручњак во областа на психопатологијата и психотерапијата, лиценциран психотерапевт од рационално емотивна и когнитивно бихејвиорална психотерапија и придружен член на Алберт Елис Институтот во Њујорк.

По 5 годишно специјалистичко усовршување на РЕБТ Центарот во Белград и Алберт Елис Институтот во Њујорк, проф. д-р Ленче Милошева, редовен професор на Факултетот за медицински науки, го положи завршниот испит на Алберт Елис Институтот во Њујорк и се стекна со звање Associate Fellow of the Albert Ellis Institute, лиценциран РЕ & КБТ психотерапевт.

Проф. Милошева е прв РЕ & КБТ психотерапевт во Р.С.Македонија. Нејзиното усовршување беше подржано од Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, за што таа изрази искрена благодарност.

Со ова се отвораат нови можности за развој на психотерапијата на академско ниво на УГД и нови можности за научна соработка со Алберт Елис Институтот од Њујорк и РЕБТ Центарот од Белград.

Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: Факултет за медицински науки - Клиничка болница Штип
Ул. Љубен Иванов бр. 25
2000 Штип

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика