На 3 јули 2024 година (среда), со почеток од 12 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов „Апарати и инструменти во оптометрија“ на кандидатката Дијана Бајовска – студентка на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во предавална на Кампус 2.


На 3 јули 2024 година (среда), со почеток од 14 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов „Работоспособни лица со оштетен вид, аспекти и предизвици“ на кандидатката Ана Георгиева – студентка на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во предавална на Кампус 2.


На 3 јули 2024 година (среда), со почеток од 16 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов „Предности на автоматската машина за изработка на оптички стакла“ на кандидатката Ана Спасовска – студентка на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во предавална на Кампус 2.


На 4 јули 2024 година (четврток), со почеток од 12 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов „Потреба на сестринска нега во единица на интензивно лекување“ на кандидатката Валентина Брнзевска – студентка на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во предавална бр.3 на Факултет за медицински науки.


На 4 јули 2024 година (четврток), со почеток од 13.30 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов „ Холециститис кај пациенти во период од 2020-2022 во ЈЗУ Општа болница ’Ферид Мурад’ - Гостивар“ на кандидатот Јовица Петровски – студент на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во предавална бр.3 на Факултет за медицински науки.


На 5 јули 2024 година (петок), со почеток од 8.30 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов „Инциденца на акутен миокарден инфаркт во период од 2020 до 2022 година на Кардиолошкото интензивно одделение во ЈЗУ Клиничка болница - Штип“ на кандидатот Кефајет Мусли Зенули – студент на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во предавална бр.3 на Факултет за медицински науки.


На 10 јули 2024 година (среда), со почеток од 11 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов „Епидемиолошка споредба пред и после КОВИД-19 пандемијата и употребата на антибиотици во ЈЗУ Клиника за пулмологија и алергологија - Скопје, на кандидатката Елизабета Сајкова-Ангеловска – студентка на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во предавална на Факултетот за туризам и бизнис лoгистика во Скопје.


 

Технички секретар

Билјана Герасимова Митевска
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: Факултет за медицински науки - Клиничка болница Штип
Ул. Љубен Иванов бр. 25
2000 Штип

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика