На ден 29.4.2024 година (понеделник), со почеток од 8 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов „Улогата на медицинската сестра во препознавањето, терапијата и третманот на пациентите со аритмија во единица за интензивна коронарна нега“ на кандидатката Анета Ристовска – студентка на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во предавална бр. 3 на Факултет за медицински науки.

 


На ден 29.4.2024 година (понеделник), со почеток од 9.30 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов „Раѓање, нега и примарна реанимација на новородено“ на кандидатката Сандра Цаневска-Трајковска – студентка на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во предавална бр. 3 на Факултет за медицински науки.

 


На ден 29.4.2024 година (понеделник), со почеток од 11 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов „Коронарна артериска болест во итна медицинска помош – иницијална дијагноза и третман“ на кандидатот Никола Алексов – студент на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во предавална бр. 3 на Факултет за медицински науки.

 


На ден 29.4.2024 година (понеделник), со почеток од 11 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов „Кинезитерапија кај пациенти со Паркинсонова болест“ на кандидатката Елена Ефремова – студентка на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во просторијата на Рекреативниот центар -Кампус 2.

 


На ден 29.4.2024 година (понеделник), со почеток од 12.30 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов „ Неврорехабилтација кај пациенти со деменција“ на кандидатката Танкица Миљова – студентка на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во просторијата на Рекреативниот центар -Кампус 2.

 


На ден 29.4.2024 година (понеделник), со почеток од 14 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов „Примена на краниосакралната терапија како терапевтски третман кај најчестите проблеми во цервикалната регија“ на кандидатот Дејан Ѓорѓиевски – студент на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во просторијата на Рекреативниот центар -Кампус 2.

 


На ден 29.4.2024 година (понеделник), со почеток од 15.30 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов „Кинезитерапевтски ефект врз функционалноста кај болни со исхемична цереброваскуларна болест“ на кандидатката Верица Стоилова – студентка на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во просторијата на Рекреативниот центар -Кампус 2.

 


На ден 30.4.2024 година (вторник), со почеток од 8 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов „Улогата на медицинската сестра во третманот на пациенти со хеморагичен шок“ на кандидатката Ариета Муча Мустафа – студентка на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во предавална бр. 3 на Факултет за медицински науки.

 


На ден 30.4.2024 година (вторник), со почеток од 9 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов „Неврорехабилитација кај пациенти со пареза на периферен фацијален нерв“ на кандидатот Фадил Рустеми – студент на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во просторијата на Рекреативниот центар -Кампус 2.

 


На ден 30.4.2024 година (вторник), со почеток од 9.30  часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов „Улогата на патронажната служба во пренаталната и постнаталната здравствена заштита на жените во Општина Свети Николе“ на кандидатката Деспина Цветановска – студентка на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во предавална бр. 3 на Факултет за медицински науки.

 


На ден 30.4.2024 година (вторник), со почеток од 10.30  часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов „Неврорехабилитација на пациенти со цереброваскуларен инсулт“ на кандидатот Абдулраим Тачи – студент на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во просторијата на Рекреативниот центар -Кампус 2.

 


На ден 30.4.2024 година (вторник), со почеток од 11 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов „Развој и перспективи на патронажната служба во Општина Свети Николе“ на кандидатката Милена Стојанова – студентка на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во предавална бр. 3 на Факултет за медицински науки.

 


На ден 30.4.2024 година (вторник), со почеток од 12 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов „Неврорехабилитација кај пациенти со церебрална парализа“ на кандидатот Бесарт Исмани – студент на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во просторијата на Рекреативниот центар -Кампус 2.

 


На ден 30.4.2024 година (вторник), со почеток од 12.30 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов „Уметноста на доењето – почит на капацитетот на женското тело и неограничените длабочини на мајчиното срце“ на кандидатката Стефанија Јордановски – студентка на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во предавална бр. 3 на Факултет за медицински науки.

 


На ден 30.4.2024 година (вторник), со почеток од 13.30 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов „Примена на методот на Feldenkrais кај пациенти со мултиплекс склероза“ на кандидатката Катерина Витанова – студентка на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во просторијата на Рекреативниот центар -Кампус 2.

 


На ден 30.4.2024 година (вторник), со почеток од 15 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов „Функционални можности кај пациенти со дијабетична невропатија“ на кандидатката Теодора Лазова – студентка на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во просторијата на Рекреативниот центар -Кампус 2.

 


 

Технички секретар

Билјана Герасимова Митевска
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: Факултет за медицински науки - Клиничка болница Штип
Ул. Љубен Иванов бр. 25
2000 Штип

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика