На ден 26.3.2024 година (вторник), со почеток од 12 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов:„Хируршки третман и предвидување на ризик од патолошки фрактури со Mirel’s скор поради метастази на апендикуларниот скелет“ на кандидатот Моника Стефановска – студент на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во Предавална бр.14 на Кампус 2.


На ден 26.3.2024 година (вторник), со почеток од 14 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов: „Улогата на сестрата при  нега на болни со краниоцеребрални повреди“ на кандидатот Билјана Милеска – студент на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во Предавална бр.14 на Кампус 2.


На ден 27.3.2024 година (среда), со почеток од 8 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов: „Улогата на медицинската сестра во третманот и негата на пациенти со хидроцефалус во детската возраст“ на кандидатот Јасминка Спасовска – студент на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во Предавална бр.14 на Кампус 2.


На ден 27.3.2024 година (среда), со почеток од 10 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов: „Препознавање и тип на градна болка во пред инфарктна состојба од страна на медицинската сестра“ на кандидатот Моника Трпевска – студент на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во Предавална бр.14 на Кампус 2.

 

 

Технички секретар

Билјана Герасимова Митевска
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: Факултет за медицински науки - Клиничка болница Штип
Ул. Љубен Иванов бр. 25
2000 Штип

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика