На ден 29.2.2024 година (четврток), со почеток од 8 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов: „Улогата на патронажната сестра во негата, третманот и едукацијата на лицата заболени со Алцхајмерова болест “ на кандидатот Јулијана Вуловска Костова – студент на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во Предавална бр.3 на Факултетoт за медицински науки.

 


На ден 29.2.2024 година (четврток), со почеток од 10 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов: „Улогата на патронажната медицинска сестра во откривање и прикажување на статусот на дијабетес на населението на територијата на Република Северна Македонија “ на кандидатот Сузана Ѓорѓиевска– студент на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во Предавална бр.3 на Факултетoт за медицински науки.

 


На ден 29.2.2024 година (четврток), со почеток од 12 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов: „Улогата на медицинската сестра во третманот, лекувањето и едукацијата на пациентите со лимфом “ на кандидатот Ирена Јарева – студент на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во Предавална бр.3 на Факултетoт за медицински науки.

 


На ден 29.2.2024 година (четврток), со почеток од 13.30 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов: „Ефектот на пандемијата Covid-19 врз инциденцата на сезонски грип“ на кандидатот Милица Симова – студент на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во Предавална бр.14 на Кампус 2.

 


На ден 29.2.2024 година (четврток), со почеток од 14 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов: „Улогата на патронажната медицинска сестра како фактор за успешно спроведување на имунизација “ на кандидатот Силвана Миркоска– студент на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во Предавална бр.3 на Факултетoт за медицински науки.

 


На ден 29.2.2024 година (четврток), со почеток од 16 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов: „Улогата на медицинската сестра во превенцијата, лекувањето и едукацијата на пациенти со рак на дојка “ на кандидатот Тања Митровска– студент на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во Предавална бр.3 на Факултетoт за медицински науки.

 


На ден 29.2.2024 година (четврток), со почеток од 18 часот, ќе се одржи јавна одбрана на специјалистичкиот труд со наслов: „Улогата на патронажната сестра во третман на онколошки рани“ на кандидатот Верица Ќосевска – студент на специјалистички студии (стручни) на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Јавната одбрана ќе се одржи во Предавална бр.3 на Факултетoт за медицински науки.

 

Технички секретар

Билјана Герасимова Митевска
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: Факултет за медицински науки - Клиничка болница Штип
Ул. Љубен Иванов бр. 25
2000 Штип

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика