РАСПОРЕД ЗА ИСПИТ ЗА МОДУЛОТ ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT (AТLS):

I ГРУПА

1.

ДАЈАНА ГЕОРГИЕВСКА

30.08.2021

10 часот

2.

ЕЛЕНА АТАНАСОВА

30.08.2021

10 часот

3.

ИВАНА ЃУРКОВСКА НИКОЛОВ

30.08.2021

10 часот

4.

ХРИСТИНА НИКОЛОВСКА

30.08.2021

10 часот

5.   

МАРИЈА ЧИПАНОВСКА

30.08.2021

10 часот

6.

АЛЕКСАНДАР ГАЦОВСКИ

30.08.2021

10 часот

7.

КРИСТИЈАН ВЕЛЕСКИ

30.08.2021

10 часот

8.

АЛЕКСАНДАР ПУПУНОСКИ

30.08.2021

10 часот

9.

БИЛЈАНА МИТРЕВСКА ТАЧКОВСКА

30.08.2021

10 часот

10.

МАЈА ЈАНКОСКА

30.08.2021

10 часот

11.

ЉУБИЦА ПРОЕСКА СТОЈАНОВСКИ

30.08.2021

10 часот

12.

ЈОРДЕ СИМОНОВСКА

30.08.2021

10 часот

13.

ДАРКО ЃОРЃИОВСКИ

30.08.2021

10 часот

14.

ИЛИНКА МЕГЛЕНОВА

30.08.2021

10 часот

15.

НАТАША МИТРЕСКА

30.08.2021

10 часот

16.

БЛАГОЈА СРБОВ

30.08.2021

10 часот

17.

ЕЛДАР АСАНИ

30.08.2021

10 часот

18.

ДОБРИНКА ПЕТРОВСКА

30.08.2021

10 часот

19

МАРИЈА УРОШЕВА КОЦЕВ

30.08.2021

10 часот

20.

ЕМИНА МУКОВИЌ

30.08.2021

10 часот

21.

ДИМИТАР ДАВИТКОВИЌ

30.08.2021

10 часот

22.

ЈОВАНА ТРПКОВСКА

30.08.2021

10 часот

23.

МАРИЈА ДУКОВСКА

30.08.2021

10 часот

24.

МАРТА КАМЧЕВА

30.08.2021

10 часот

25.

ОГНЕН БОГДАНСКИ

30.08.2021

10 часот

26.

ЗЛАТИЦА ЈОВАНОВСКА

30.08.2021

10 часот

27.

НИКОЛА КУЗМАНОВСКИ

30.08.2021

10 часот

28

ЛАТИНКА ТАСЕВА

30.08.2021

10 часот

29

СИМОН МАНАСИЕВ

30.08.2021

10 часот

30

АЛЕКСАНДРА МИХАИЛОВА

30.08.2021

10 часот

 

 

I I ГРУПА

1.

ЈАСМИНА ВОЛЧЕВСКА

30.08.2021

11 30 часот

2.

АЛЕКСАНДАР МИХАИЛОВА

30.08.2021

11 30 часот

3.

СИМОН МАНАСИЕВ

30.08.2021

11 30 часот

4.

ЛАТИНКА ТАСЕВА

30.08.2021

11 30 часот

5.   

НИКОЛА КУЗМАНОВСКИ

30.08.2021

11 30 часот

6.

ЗЛАТКА ЈОВАНОВСКА

30.08.2021

11 30 часот

7.

ОГНЕН БОГДАНОСКИ

30.08.2021

11 30 часот

8.

МАРТА КАМЧЕВА

30.08.2021

11 30 часот

9.

МАРИЈА ДУКОВСКА

30.08.2021

11 30 часот

10.

ЈОВАНА ТРПКОВСКА

30.08.2021

11 30 часот

11.

ДИМИТАР ДАВИДОВИЌ

30.08.2021

11 30 часот

12.

ЕМИНА МУКОВИЌ

30.08.2021

11 30 часот

13.

МАРИЈА УРОШЕВА КОЦЕВ

30.08.2021

11 30 часот

14.

ДОБРИНКА ПЕТРОВСКА

30.08.2021

11 30 часот

15.

ЕЛДАР АСАНИ

30.08.2021

11 30 часот

16.

БЛАГОЈА СРБОВ

30.08.2021

11 30 часот

17.

НАТАША  МИТРЕСКА

30.08.2021

11 30 часот

18.

ИЛИНКА МЕГЛЕНОВА

30.08.2021

11 30 часот

19

ДАРКО ЃОРГИОВСКИ

30.08.2021

11 30 часот

20.

ЈОРДЕ СИМОНОСКА

30.08.2021

11 30 часот

21.

ЉУБИЦА ПРОЕСКА СТОЈАНОВСКИ

30.08.2021

11 30 часот

22.

МАЈА ЈАНКОСКА

30.08.2021

11 30 часот

23.

БИЛЈАНА МИТРЕВСКА ТАШКОВСКА

30.08.2021

11 30 часот

24.

АЛЕКСАНДАР ПУПУНОСКИ

30.08.2021

11 30 часот

25.

КРИСТИЈАН ВЕЛЕСКИ

30.08.2021

11 30 часот

26.

АЛЕКСАНДАР ГАЦОВСКИ

30.08.2021

11 30 часот

27.

МАРИЈА ЧИПАНОВСКА

30.08.2021

11 30 часот

28

ХРИСТИНА НИКОЛОВСКА

30.08.2021

11 30 часот

29

ИВАНА ЃУРКОВСКА НИКОЛОВ

30.08.2021

11 30 часот

30

ЕЛЕНА АТАНАСКОВА

30.08.2021

11 30 часот

 

I I I ГРУПА

1.

ЕЛЕНА АТАНАСОВА

30.08.2021

13 часот

2.

ДАЈАНА ГЕОРГИЕВСКА

30.08.2021

13 часот

3.

ХЕЛГА ПАВЛОВСКА

30.08.2021

13 часот

4.

ВЛСДО САДИКУ

30.08.2021

13 часот

5.   

СВЕТЛАНА ПЕТКОВСКА

30.08.2021

13 часот

6.

ТАТЈАНА СТОЈАНОСКА

30.08.2021

13 часот

7.

ИЛЗА ЗЕНДЕЛИ

30.08.2021

13 часот

8.

АНЕТА АТАНАСОВА

30.08.2021

13 часот

9.

ЈУСУФ ИДРИЗИ

30.08.2021

13 часот

10.

ЕРМИРА ЉАБЕНИШТА

30.08.2021

13 часот

11.

ЕМИЛИЈА НАЏЕНОВСКА

30.08.2021

13 часот

12.

БЕНЈАМИН КАМБЕРИ

30.08.2021

13 часот

13.

КОРНЕЛИЈА ЃОРЃИСКА

30.08.2021

13 часот

14.

САИД СУЛИМАНИ

30.08.2021

13 часот

15.

АНГЕЛА ЧУПУРОВСКА

30.08.2021

13 часот

16.

АЏИБАЈРАМ МАШКУЛИ

30.08.2021

13 часот

17.

СИМОНА КАРАПАНЏЕВСКА

30.08.2021

13 часот

18.

КРИСТИЈАН ИВАНОСКИ

30.08.2021

13 часот

19

АХМЕД НУРЕДИНИ

30.08.2021

13 часот

20.

АФРИМ АЛИУ

30.08.2021

13 часот

21.

ЈАСМИНА САНДЕВА ЦВЕТКОВИЌ

30.08.2021

13 часот

22.

ИЛИР АЛИУ

30.08.2021

13 часот

23.

ЕЛИЗАБЕТА ХРОНЕСКА

30.08.2021

13 часот

24.

МИРАЈЕТ ТЕЛА

30.08.2021

13 часот

25.

ИВАН ПЕТРОВСКИ

30.08.2021

13 часот

26.

ГЗИМ НУРЕДИНИ

30.08.2021

13 часот

27.

МАРИЈА НАУМОВСКА

30.08.2021

13 часот

28

СИМОНА АНТОНИЕВСКА

30.08.2021

13 часот

29

ИВОНА БОГЕВСКА

30.08.2021

13 часот

30

ЕЛЕНА ДЕНКОВСКА

30.08.2021

13 часот

 

 IV ГРУПА

1.

ЖАНА АНДОНОВА

30.08.2021

14 30 часот

2.

ЈУЛИЈА УРУМОВСКА

30.08.2021

14 30 часот

3.

ЈАНЕ ВАСИЛЕСКИ

30.08.2021

14 30 часот

4.

БИСЕРА РУНТЕВА СТОЈМЕНОВА

30.08.2021

14 30 часот

5.   

БЕЛКИСА ТАИРИ АБДИИ

30.08.2021

14 30 часот

6.

ДРАГАНА КОСТОСКА РИСТЕСКА

30.08.2021

14 30 часот

7.

АНДРЕЈ АТАНАСОВСКИ

30.08.2021

14 30 часот

8.

ЗАИРЕ БЕЏЕТИ ЗУЛБЕАРИ

30.08.2021

14 30 часот

9.

КРИСТИАН БОГДАНОСКИ

30.08.2021

14 30 часот

10.

АЛЕКСАНДАР ЃЕРОСКИ

30.08.2021

14 30 часот

11.

РАДМИЛА РИСТОСКА

30.08.2021

14 30 часот

12.

ЉУЉЈЕТА БАЈРАМИ

30.08.2021

14 30 часот

13.

ВЛАДИМИР ИВАНОВ

30.08.2021

14 30 часот

14.

АНЕ ПЕТРУШЕВСКА

30.08.2021

14 30 часот

15.

МЕРИМА ИЗАИРИ

30.08.2021

14 30 часот

16.

ВАСКА РАДЕСКИ

30.08.2021

14 30 часот

17.

АНА МАРИЈА ИЛИЕВА

30.08.2021

14 30 часот

18.

АНАСТАСИЈА НАЦЕВА

30.08.2021

14 30 часот

19

АНА КАРПИЧАРОВА

30.08.2021

14 30 часот

20.

МАЈА МАРКОВСКА ИЛИЈЕВСКА

30.08.2021

14 30 часот

21.

ДИЈАНА ГРУПЧЕ

30.08.2021

14 30 часот

22.

НЕЏМИЕ СОПА АЛИЕД

30.08.2021

14 30 часот

23.

МАРИЈА ТРАЈКОВА

30.08.2021

14 30 часот

 

 

 

Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: Факултет за медицински науки - Клиничка болница Штип
Ул. Љубен Иванов бр. 25
2000 Штип

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика