Конечна ранг листа на примени кандидати на приватни специјализации , по јавниот оглас објавен на 7.7.2021 година

Медицинска биохемија – 48 месеци

Ред.бр.

Име и презиме

Просек

Предметна оценка

Пондер

вкупно

1.

1002-98/169

8,58

8

1

69.77

2.

1002-98/132

8,23

9,7

1

67.25

3.

1002-98/134

8,27

8,5

0,9

65,43

4.

1002-98/109

7,43

7

1

53.80

5.

1002-98/160

7,18

7

1

52.23

6.

1002-98/147

7,26

6 ,7

1

48.97

7.

1002-98/155

7,05

6,7

1

47.74

8.

1002-98/98

7,33

6

1

45.58

9.

1002-98/142

7,33

6

1

45.58

10.

1002-98/130

6,68

7

0,85

42,77

11.

1002-98/151

6,51

6

0,95

39.39

12.

1002-98/94

6,48

6

0,85

35,74

*примени се кандидатите заклучно со реден број 6

Дерматовенерологија – 48 месеци

Ред.бр.

Име и презиме

Просек

Предметна оценка

Пондер

вкупно

1.     

1002-98/60

9,08

9

1

82,54

2.     

1002-98/111

8,37

9

1

76,79

3.     

1002-98/75

7,37

10

0,9

69,69

4.     

1002-98/152

8,47

8

0,95

65,93

5.     

1002-98/150

8,28

8

0,95

64,63

6.     

1002-98/71

7,94

8

0,95

62,30

7.     

1002-98/97

7,84

8

0,95

61,62

8.     

1002-98/77

7,67

7

0,95

52,90

 

9.     

1002-98/146

7,21

6

0,9

41,04

10.  

1002-98/108

7,33

7

0,95

Не исполнува услов со платена 6 месечна пракса

*примени се кандидатите заклучно со реден број 6

 

Oфталмологија – 60 месеци

Ред.бр.

Име и презиме

Просек

Предметна оценка

Пондер

вкупно

1.     

1002-98/55

8,49

9

1

77,76

2.     

1002-98/56

9,07

8

1

73,30

3.     

1002-98/137

9

8

1

72,8

4.     

1002-98/114

8,47

10

0,85

74,79 

5.     

1002-98/81

8,59

8

1

69.84

6.     

1002-98/91

7.29

9

0.85

59.19

7.     

1002-98/121

7,79

7

0,95

53,62

*примени се кандидатите заклучно со реден број 4

Кардиологија – 72 месеци

Ред.бр.

Име и презиме

Просек

Предметна оценка

Пондер

вкупно

1.     

1002-98/113

9,17

10

1

92,53

2.     

1002-98/65

9,23

9,9

0,95

80,02

3.     

1002-98/72

8,44

7.5

0,95

61,62

4.     

1002-98/91

7,29

9

0,85

59,19

5.     

1002-98/135

7,57

7.5

0,95

56,04

6.     

1002-98/76

7,70

7,7

0,9

55,72

7.     

1002-98/70

7,75

7

0,95

53,38

*примени се кандидатите заклучно со реден број 6

Општа хирургија – 72 месеци

Ред.бр.

Име и презиме

Просек

Предметна оценка

Пондер

вкупно

1.     

1002-98/162

8,59

9

1

78,57

2.     

1002-98/119

8,33

9

1

76,47

3.     

1002-98/165

9,12

8

1

73,66

4.     

1002-98/182

8,13

8

0,95

63,60

5.     

1002-98/96

8,08

7

1

57,90

*примени се кандидатите заклучно со реден број 3

Анестезиологија со интензивна медицина – 60 месеци

Ред.бр.

Име и презиме

Просек

Предметна оценка

Пондер

вкупно

1.     

1002-98/164

9,64

10

1

96,76

2.     

1002-98/167

9,86

10

1

98,74

3.     

1002-98/117

9,27

10

1

93,43

4.     

1002-98/100

8,86

10

1

89,74

5.     

1002-98/86

8,39

7

1

59,85

*примени се кандидатите заклучно со реден број 5

Интерна медицина – 72 месеци

Ред.бр.

Име и презиме

Просек

Предметна оценка

Пондер

вкупно

1.     

1002-98/174

8,20

7,5

0,95

60,08

2.     

1002-98/166

7,95

6

1

48,93

3.

1002-98/101

7,38

6,5

0,95

47,51

*примени се кандидатите заклучно со реден број 1

Радиологија – 48 месеци

Ред.бр.

Име и презиме

Просек

Предметна оценка

Пондер

вкупно

1.     

1002-98/141

9,32

10

1

93.88

2.     

1002-98/154

8,05

10

1

82.45

3.     

1002-98/53

8,58

9

0,95

75.02

4.     

1002-98/129

7,76

9

1

71.85

     5.

1002-98/156

7,76

8

1

63,87

6.     

1002-98/82

7,63

8

0,95

60.18

*примени се кандидатите заклучно со реден број 6

Кардиохирургија – 72 месеци

Ред.бр.

Име и презиме

Просек

Предметна оценка

Пондер

вкупно

1.     

1002-98/168

9

9

1

81.9

2.     

1002-98/163

8,90

9

1

81.09

3.     

1002-98/52

8,92

8.25

0,95

71,16

*примени се кандидатите заклучно со реден број 2

Неврохирургија – 72 месеци

Ред.бр.

Име и презиме

Просек

Предметна оценка

Пондер

вкупно

1.     

1002-98/52

8,92

8.6

0,95

74,18

*примени се кандидатите заклучно со реден број 1

Неврологија - 48 месеци

Ред.бр.

Име и презиме

Просек

Предметна оценка

Пондер

вкупно

1.     

1002-98/159

8,93

10

1

90.37

2.     

1002-98/51

8,68

9

0,95

75.79

3.

1002-98/170

7,84

8

0,95

61.62

4.

1002-98/175

7,27

7

0,95

50.51

5.

1002-98/112

8,07

6

1

49.57

6.

1002-98/50

7,86

6

0,95

46.32

7.

1002-98/157

9,02

10

1

Не исполнува услов за упис со платен 6 месечен стаж

*примени се кандидатите заклучно со реден број 4

Ортопедија – 72 месеци

Ред.бр.

Име и презиме

Просек

Предметна оценка

Пондер

вкупно

1.     

1002-99/153

8,09

7

0,95

55,41

2.     

1002-98/59

7,25

6

0,95

43,19

*примени се кандидатите заклучно со реден број 2

Гинекологија и акушерство – 60 месеци

Ред.бр.

Име и презиме

Просек

Предметна оценка

Пондер

вкупно

1.     

1002-98/185

9,07

10

1

91,63

2.     

1002-98/66

8,75

8,5

0,95

72,09

3.     

1002-98/177

7,34

9

1

68,45

4.    

1002-98/122

7,69

8

0,95

60,59

*примени се кандидатите заклучно со реден број 3

Спортска медицина – 48 месеци

Ред.бр.

Име и презиме

Просек

Предметна оценка

Пондер

вкупно

1.     

1002-98/58

7,59

7,5

1

54,69

*примени се кандидатите заклучно со реден број 1

Орална хирургија – 36 месеци

Ред.бр.

Име и презиме

Просек

Предметна оценка

Пондер

вкупно

1.     

1002-98/49

8,66

9,5

1

83.54

2.     

1002-98/149

9,25

8.6

1

80.75

3.     

1002-98/85

8,85

9

1

80.68

4.     

1002-98/143

8,68

9

1

79.3

5.     

1002-98/61

9,12

9

0,95

79.17

6.     

1002-98/171

8,65

9

1

79.06

7.     

1002-98/148

8,65

9

1

79.06

8.     

1002-98/62

8,97

9

0,95

78.02

9.     

1002-98/45

8,65

8,6

1

72.91

10.  

1002-98/93

7,8

9

1

72,18

11.  

1002-98/120

8,32

8,5

1

72.14

12.  

1002-98/78

8,25

8,5

1

71.61

13.  

1002-98/54

8.49

9

0.9

70,89

14.  

1002-98/140

7,86

8.5

1

68,62

15.  

1002-98/48

7,70

8,5

1

67,40

16.  

1002-98/158

8,35

8

1

68,12

17.  

1002-98/74

8,49

8

0,95

66,07

18.  

1002-98/73

8.03

8

1

65.81

19.  

1002-98/105

7,87

8

1

64,66

20.  

1002-98/110

7,88

8

0,95

61,89

21.  

1002-98/84

7,76

7.6

1

60,67

22.  

1102-98/178

7,25

8

1

60,2

23.  

1002-98/116

7,41

7,6

1

58,28

24.  

1002-98/172

7,31

7,3

1

55,32

25.  

1002-98/83

8

6.66

1

54,55

26.  

1002-98/115

7,30

7

1

52.99

27.  

1002-98/128

7,88

6,5

1

52.59

28.  

1002-98/80

6,90

7.3

0,9

48,09

29.  

1002-98/79

7,52

6,5

0,4

24,09

30.  

1002-98/173

7,04

6.75

0,4

23,85

*примени се кандидатите заклучно со реден број 10

Фармацевтска технологија – 36 месеци

Ред.бр.

Име и презиме

Просек

Предметна оценка

Пондер

Вкупно поени

1.     

1002-98/95

8.26

9.3

1

78.43

2.     

1002-98/184

8,56

8,6

0,95

71.54

3.     

1002-98/90

8,3

8

1

67.76

4.     

1002-98/131

7,81

8.3

1

66.64

5.     

1002-98/89

8,16

8,3

0,95

66.20

6.     

1002-98/138

7,93

8

1

65.09

7.     

1002-98/44

8,12

7.6

1

63.14

8.     

1002-98/145

7,24

6,3

0,95

45.29

9.     

1002-98/144

6,79

6,3

1

44.79

10.  

1002-98/46

6,93

6

1

43.42

*примени се кандидатите заклучно со реден број 6

Испитување и контрола на лекови – 36 месеци

Ред.бр.

Име и презиме

Просек

Предметна оценка

Пондер

вкупно

1.     

1002-98/139

9,15

10

1

92.35

2.     

1002-98/106

8,89

10

0,95

86

3.     

1002-98/136

7,83

7,5

0,95

57.50

4.     

1002-98/127

7,86

7

1

56.51

5.     

1002-98/107

7,67

7

0,95

55.17

6.     

1002-98/87

7,05

7

1

51.41

7.

1002-98/92

6,63

6.3

1

43.89

8.

1002-98/145

7,24

6

0,95

40.01

*примени се кандидатите заклучно со реден број 8

Ве известуваме дека уписот на кандидатите кои имаат добиено приватна специјализација ќе се врши во периодот од 13.9 до 20.9.2021 година.

Потребни документи за упис на специјализација:

  1. Доказ за уплатени средства за прв семестар специјалистички стаж во износ од:

-за хуруршки гранки, износ од 800 евра во денарска противвредност

-за нехируршки гранки, износ од 640 евра во денарска противвредност

-за задолжителна теоретска настава за сите специјализанти која се изведува само во прв и втор семестар, износ од 500 евра во денарска противвредност.

  • Уплата за упис на фармација:
  • За прв семестар теоретска настава - 49.200,00 денари
  • За прв семестар практична обука - 31.800,00 денари

 

  • Уплата за упис на стоматологија:
  • За прв семестар теоретска настава - 46.125,00 денари
  • За прв семестар практична обука - 30.750,00 денари

Сметка за уплата:

Трансакциска сметка 100000000063095

Назив и седиште на примач: Универзитет„Гоце Делчев“ Штип

Сметка на буџетски корисник 1600160330-788-37

Приходна шифра 723012

Програма 44

  1. Две фотографии
  2. Специјализантска книшка и книга за евиденција ( ги добивате при упис).

Лице за контакт

Адријана Ристов, тел. 032/550 447

Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: Факултет за медицински науки - Клиничка болница Штип
Ул. Љубен Иванов бр. 25
2000 Штип

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика