Конечна ранг листа на примени кандидати на приватни специјализации , по јавниот оглас и дополнувањата на истиот , објавен на 4.8.2021 година

Дерматовенерологија – 48 месеци

Ред.бр.

Име и презиме

Просек

Предметна оценка

Пондер

вкупно

1.        

1002-98/97

7,84

8

0,95

61,62

2.        

1002-98/77

7,67

7

0,95

52,90

3.        

1002-98/146

7,21

6

0,9

41,04

4.        

1002-98/108

7,33

7

0,95

Не исполнува услов со платена 6 месечна пракса

*примени се кандидатите заклучно со реден број 3

Oфталмологија – 60 месеци

Ред.бр.

Име и презиме

Просек

Предметна оценка

Пондер

вкупно

1.        

1002-98/81

8,59

8

1

69.84

2.        

1002-98/91

7.29

9

0.85

59.19

3.        

1002-98/121

7,79

7

0,95

53,62

*примени се кандидатите заклучно со реден број 3

Општа хирургија – 72 месеци

Ред.бр.

Име и презиме

Просек

Предметна оценка

Пондер

вкупно

1.        

1002-98/182

8,13

8

0,95

63,60

2.        

1002-98/96

8,08

7

1

57,90

*примени се кандидатите заклучно со реден број 2

Интерна медицина – 72 месеци

Ред.бр.

Име и презиме

Просек

Предметна оценка

Пондер

вкупно

1.        

1002-98/166

7,95

6

1

48,93

2.

1002-98/101

7,38

6,5

0,95

47,51

*примени се кандидатите заклучно со реден број 1

Неврологија - 48 месеци

Ред.бр.

Име и презиме

Просек

Предметна оценка

Пондер

вкупно

1 .

1002-98/112

8,07

6

1

49.57

2.

1002-98/50

7,86

6

0,95

46.32

3.

1002-98/157

9,02

10

1

Не исполнува услов за упис со платен 6 месечен стаж

*примени се кандидатите заклучно со реден број 2

Ортопедија – 72 месеци

Ред.бр.

Име и презиме

Просек

Предметна оценка

Пондер

вкупно

1.        

1002-98/59

7,25

6

0,95

43,19

*примени се кандидатите заклучно со реден број 1

Гинекологија и акушерство – 60 месеци

Ред.бр.

Име и презиме

Просек

Предметна оценка

Пондер

вкупно

1.        

1002-98/177

7,34

9

1

68,45

2.    

1002-98/122

7,69

8

0,95

60,59

*примени се кандидатите заклучно со реден број 1

Педијатрија – 60 месеци

Ред.бр.

Име и презиме

Просек

Предметна оценка

Пондер

вкупно

1.        

1002-98/183

7,68

9

0,95

68,09

*примени се кандидатите заклучно со реден број 1

Орална хирургија – 36 месеци

Ред.бр.

Име и презиме

Просек

Предметна оценка

Пондер

вкупно

1.        

1002-98/120

8,32

8,5

1

72.14

2.        

1002-98/78

8,25

8,5

1

71.61

*примени се кандидатите заклучно со реден број 2

Ендодонција со реставративна стоматологија – 36 месеци

Ред.бр.

Име и презиме

Просек

Предметна оценка

Пондер

вкупно

1.        

1002-98/54

8.49

9

0.9

70,89

2.        

1002-98/181

6,75

8

1

56,6

3.        

1002-99/123

7,16

7

1

52.1

4.        

1002-98/88

6.83

7

1

50.02

5.        

1002-98/124

7,31

6

1

45,47

6.        

1002-98/133

6,62

6,6

1

43.83

*примени се кандидати заклучно со реден број 6

Ве известуваме дека уписот на кандидатите кои имаат добиено приватна специјализација ќе се врши во периодот од 13.9 до 20.9.2021 година.

Потребни документи за упис на специјализација:

  1. Доказ за уплатени средства за прв семестар специјалистички стаж во износ од:

-за хуруршки гранки, износ од 800 евра во денарска противвредност

-за нехируршки гранки, износ од 640 евра во денарска противвредност

-за задолжителна теоретска настава за сите специјализанти која се изведува само во прв и втор семестар, износ од 500 евра во денарска противвредност.

  • Уплата за упис на фармација:
  • За прв семестар теоретска настава - 49.200,00 денари
  • За прв семестар практична обука - 31.800,00 денари

 

  • Уплата за упис на стоматологија:
  • За прв семестар теоретска настава - 46.125,00 денари
  • За прв семестар практична обука - 30.750,00 денари

Сметка за уплата:

Трансакциска сметка 100000000063095

Назив и седиште на примач: Универзитет„Гоце Делчев“ Штип

Сметка на буџетски корисник 1600160330-788-37

Приходна шифра 723012

Програма 44

  1. Две фотографии
  2. Специјализантска книшка и книга за евиденција ( ги добивате при упис).

Лице за контакт

Адријана Ристов, тел. 032/550 447

Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: Факултет за медицински науки - Клиничка болница Штип
Ул. Љубен Иванов бр. 25
2000 Штип

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика