Конечна ранг листа на кандидати од јавниот оглас за приватни специјализации од 18.11.2019 година.

Социјална медицина и јавно здравје

Ред.бр.

Арх.бр.на барање*

Просек

Предметна оценка

Пондер

Вкупно бодови

           

 

епидемиологија

Ред.бр.

Арх.бр.на барање*

Просек

Предметна оценка

Пондер

Вкупно бодови

           

 

Микробиологија   

Ред.бр.

Арх.бр.на барање*

Просек

Предметна оценка

Пондер

Вкупно бодови

1.     

1002-99/278

8,23

8

0,95

64,2

 

Офталмологија

Ред.бр.

Арх.бр.на барање*

Просек

Предметна оценка

Пондер

 

1.

1002-99/280

8,44

9

1

77,36

2.

1002-99/277 

8,66

8

1

70,35

 

Гинекологија и акушерство

Ред.бр.

Арх.бр.на барање*

Просек

Предметна оценка

Пондер

Вкупно бодови

1.     

1002-99/291

7,63

10

1

78,67

2.     

1002-99/281

8,44

9

1

77,36

3.     

1002-99/257

8,25

10

0,8

69,4

4.     

1002-99/264

7,20

6

0,9

40,99

*примени се кандидатите заклучно со број 3

ортопедија

Ред.бр.

Арх.бр.на барање*

Просек

Предметна оценка

Пондер

 

Вкупно бодови

           

 

Уролошка хирургија

Ред.бр.

Арх.бр.на барање*

Просек

Предметна оценка

Пондер

 

Вкупно бодови

           

 

дерматовенерологија  

Ред.бр.

Арх.бр.на барање*

Просек

Предметна оценка

Пондер

 

Вкупно бодови

1.     

1002-99/265

9,48

10

1

95,32

 

Општа хирургија  

Ред.бр.

Арх.бр.на барање*

Просек

Предметна оценка

Пондер

 

Вкупно бодови

1.     

1002-99/264

7,20

7

0,9

47,82

 

Спортска медицина  

Ред.бр.

Арх.бр.на барање*

Просек

Предметна оценка

Пондер

 

Вкупно бодови

           

 

Анестезиологија со интензивно лекување

Ред.бр.

Арх.бр.на барање*

Просек

Предметна оценка

Пондер

Вкупно бодови

           

 

Медицинска нуклеарна физика  

Ред.бр.

Арх.бр.на барање*

Просек

Предметна оценка

Пондер

Вкупно бодови

           

 

радиологија  

Ред.бр.

Арх.бр.на барање*

Просек

Предметна оценка

Пондер

Вкупно бодови

1.     

1002-99/284

7,59

6

0,95

44,9

2.     

1002-99/279

6,57

6

0,95

39,7

 

Медицинска биохемија  

Ред.бр.

Арх.бр.на барање*

Просек

Предметна оценка

Пондер

Вкупно бодови

           

 

трауматологија

Ред.бр.

Арх.бр.на барање*

Просек

Предметна оценка

Пондер

Вкупно бодови

           

 

кардиохирургија

Ред.бр.

Арх.бр.на барање*

Просек

Предметна оценка

Пондер

Вкупно бодови

1.

1002-99/263

9,36

9

0,95

81,02

 

Фармацевтска технологија  

Ред.бр.

Арх.бр.на барање*

Просек

Предметна оценка

Пондер

Вкупно

1.

1002-99/274

9,10

9,6

0,95

84,29

2.

1002-99/276

7,40

6,6

1

50,55

*примени се кандидати заклучно со бр.1

Испитување и контрола на лекови

Ред.бр.

Арх.бр.на барање*

Просек

Предметна оценка

Пондер

Вкупно бодови

1.

1002-99/283

9,80

10

0,95

93,79

2.

1002-99/293

7,35

7

1

53,30

 

*Согласно одредбите од Законот за заштита на личните податоци (Службен весник на

Република Македонија бр. 7/2005, 103/2008, 124/2008, 124/2010, 135/2011, 43/2014, 153/2015 и 99/2016), листата на примени кандидати е објавена без име и презиме, односно согласно архивските броеви кои кандидатите ги добиле при поднесување на барањето за одобрување на специјализација.

Кандидатот којшто го остварил правото на запишување, а во предвидениот рок нема да го изврши запишувањето, го губи правото и наместо него правото на запишување го стекнува наредниот кандидат од ранг-листата.

Запишување на примените кандидати ќе биде во периодот од 3 - 14 Февруари 2020 година.

За таа цел потребно е да се достави доказ за уплатени средства за прв семестар специјалистички стаж во износ од :

  • за хируршки гранки износ од 800 евра во денарска противвредност (49.200,00 денари);
  • за нехируршки гранки износ од 640 евра во денарска противвредност (39.360,00 денари);
  • за задолжителна теоретска настава за сите специјализанти , за прв семестар износ од 500 евра во денарска противвредност (30.750,00 денари);

Потребни уплати за упис на специјализација од област на фармација:

  • За прв семестар теоретска настава - 49.280,00 денари
  • За прв семестар практична обука - 31.830,00 денари

Уплата се врши на следнава жиро сметка:

Трансакциска сметка 100000000063095

Назив и седиште на примач: Универзитет„Гоце Делчев“ Штип

Сметка на буџетски корисник 1600160330-788-37

Приходна шифра 723012

Програма 44

  • Потребно е да се достават две фотографии за специјализантска книшка

Контакт тел. 032/550 447

    Универзитет „Гоце Делчев“ Штип

     Факултет за  медицински науки

 

Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика