РАСПОРЕД ЗА ИСПИТ ЗА МОДУЛОТ ADVANCED LIFE SUPPORT (ALS)  - ОСНОВНО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР

I ГРУПА

1.

МАРТИНА МИДЕВСКА

22.07.2020

11-12ч

2.

ЕЛЕНА ЈАНКУЛОВСКА ВЛАХОВИЌ

22.07.2020

11-12ч

3.

МАРИЈА ВЕСОВА

22.07.2020

11-12ч

4.

МИЛА ШИШКОВА

22.07.2020

11-12ч

5.   

КРИСТИНА Е.ДОНЕВСКА

22.07.2020

11-12ч

6.

ЕЛЕНА НАКОВА

22.07.2020

11-12ч

7.

ВЛОРА САДИКУ

22.07.2020

11-12ч

8.

ИЛЗА ЗЕНДЕЛИ

22.07.2020

11-12ч

9.

ГОРАН КРСТЕВСКИ

22.07.2020

11-12ч

10.

МАРИЈА ТРАЈКОВА

22.07.2020

11-12ч

11.

МАРИЈА ГЕРАСОВСКА

22.07.2020

11-12ч

12.

КРИСТИЈАН КАСКАРОВ МАЛИНКОВ

22.07.2020

11-12ч

13.

САНДРА АРСОВСКА

22.07.2020

11-12ч

14.

ТОНИ ГЕОРГИЕВСКИ

22.07.2020

11-12ч

15.

ПЕТАР ВАСИЛЕВСКИ

22.07.2020

11-12ч

16.

ИГОР ТРПКОВСКИ

22.07.2020

11-12ч

17.

МИЛЕНА С. БОГАТИНОВСКА

22.07.2020

11-12ч

18.

СТОЈАНЧЕ ЗАФИРОВ

22.07.2020

11-12ч

19.

ЉУБОМИР ГЕОРГИЕВ

22.07.2020

11-12ч

20.

ЕЛЕНА БУЏАКОСКА

22.07.2020

11-12ч

21.

ИВАНА КОЛЕВСКА

22.07.2020

11-12ч

22.

АДРИЈАН ПЕТРЕВСКИ

22.07.2020

11-12ч

23.

ЛАТИНКА ТАСЕВА

22.07.2020

11-12ч

24.

ХИДАЈЕТ АДЕМИ -СЕЈФУЛИ

22.07.2020

11-12ч

25.

РОЛАНД ДУКА

22.07.2020

11-12ч

26.

ДЕСПОТ ДЕСПОТОВСКИ

22.07.2020

11-12ч

27.

РОБЕРТ НИКОЛОВСКИ

22.07.2020

11-12ч

28.

КРЕМАР КРЧИШТА

22.07.2020

11-12ч

II ГРУПА

1.

ОЛИВЕР РИСТОВ

22.07.2020

12.30-13.30ч

2.

ШПЕНЗА АРИФИ ЗЕЌИРИ

22.07.2020

12.30-13.30ч

3.

НАТАША СТАНОЈЕВИЌ

22.07.2020

12.30-13.30ч

4.

ЕМИЛИЈА НАЏЕНОВСКА

22.07.2020

12.30-13.30ч

5.   

ЕЛЕНА ФИЛИПОВА

22.07.2020

12.30-13.30ч

6.

КРИСТИНА БОГЕСКА

22.07.2020

12.30-13.30ч

7.

МАРИЈА СЛИВЈАНОСКА

22.07.2020

12.30-13.30ч

8.

ВЛАДИМИР ТОМЕСКИ

22.07.2020

12.30-13.30ч

9.

СЛАЃАНА КИТАНОВА АНДОВА

22.07.2020

12.30-13.30ч

10.

ВЕСНА ПАЧОСКА

22.07.2020

12.30-13.30ч

11.

ЕЛМЕДИНА РИЗМАНИ СЕЛИМ

22.07.2020

12.30-13.30ч

12.

ЕЛЕНА ДАВИТКОВСКА

22.07.2020

12.30-13.30ч

13.

ДЕЈАН СПАСОВ

22.07.2020

12.30-13.30ч

14.

ДЕЈАН ПЕТРОВСКИ

22.07.2020

12.30-13.30ч

15.

ГОРДАНА ЛАЗАРОВА

22.07.2020

12.30-13.30ч

16.

БИЉАНА ДИМИТРОВСКА

22.07.2020

12.30-13.30ч

17.

СИМОН МАНАСИЕВ

22.07.2020

12.30-13.30ч

18.

ПАНЧЕ НИКОЛОВ

22.07.2020

12.30-13.30ч

19.

АХМЕД НУРЕДИНИ

22.07.2020

12.30-13.30ч

20.

МАЈА КРАЉЕВСКА

22.07.2020

12.30-13.30ч

21.

ХРИСТИНА ЛАЗАРОВА

22.07.2020

12.30-13.30ч

22.

АНГЕЛИНА ЈАЌИМОВСКА

22.07.2020

12.30-13.30ч

23.

ДРАГИЦА НИКОЛОВА

22.07.2020

12.30-13.30ч

24.

АНДРИЈАНА ТОДОРОВА

22.07.2020

12.30-13.30ч

25.

ГОРДАНА КРСТАНОВСКА

22.07.2020

12.30-13.30ч

26.

СТЕФАН ФИЛИПОВСКИ

22.07.2020

12.30-13.30ч

27.

ЕГЗОН АСАНИ

22.07.2020

12.30-13.30ч

28.

КАТЕРИНА КУЗМАНОВА

22.07.2020

12.30-13.30ч

 

 

Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика