Почитувани,

Сите специјализанти на Медицински факултет во Скопје и Медицински факултет во Штип, запишани на специјализација од септември 2015 година па наваму, заклучно со јануари 2018 година, кои до сега, од оправдани причини не поминале Основно одржување во живот (Basic Life Support-BLS) или пак не се ставени на Распоредот за обуки од 04-21 Мај 2018 година, слободно да се пријават во Медицински симулациски центар, Медицински факултет Скопје (оддел за специјалзиации), и Медицински факултет Штип (оддел за специјализации) најдоцна до 20-ти Април 2018 година.

Со почит,

Сектор за нормативно-правни, управни

работи и човечки ресурси при

Установата Медицински симулациски центар-МСЦ "50-та Дивизија" бр.6 1000 Скопје

Е-адреса: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Контакт тел: 02/ 3112-276

Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика