НА 18.01.2019  ВО АМФИТЕАТАРОТ НА МЕДИЦИНСКИ ФКУЛТЕТ-СКОПЈЕ

I Група за полагање со почеток од 12 часот

Ред.бр

ИМЕ ПРЕЗИМЕ

1

ЕЛЕНА ЦВЕТИНИВСКА

2

ХИДАЈЕТ АДЕМИ СЕЈФУЛИ

3

МЕВЛУДЕ АДЕМИ

4

САНДРА АРСОВСКА

5

АНА СПАСОВСКА ЃОРГОВСКА

6

БОРЧЕ СИВАКОВ

7

АТАНАС ФУРНАЏИСКИ

8

АНЕТА ВУЧКОВСКА

9

БИЛЈАНА ЧАДИЕВА

10

ГОРАН МИТЕВСКИ

11

ДИМА ИЛИЕСКА

12

ВИОЛЕТА МОЈСОВСКА

13

РЕНАТА БОГДАНОВСКА

14

ЈУЛИЈА ЃОРЧЕВСКА

15

МЕРИ БЕРАТ

16

ВАЛЕНТИНА БОЈОВСКА ТРАЈАНОВСКА

17

МАРИНА ВУКАСИНОВИЌ СТОЛСКА

18

ВЛАДИМИР  РИСТОВСКИ

19

КРИСТИНА ГЕОРГИЕВСКА

20

МАГДАЛЕНА МАНЕВА

21

КОСТАДИНКА ЃОРЃИОСКА

22

АНТОНЕЛА МАНАСИЕВСКА

23

ИВАНА КОПРИВЊАК

24

МАРТИНА АМБАРЏИЕВА

25

СЛАВИЦА МАВРУШЕВА

26

САМИР ЈУСКОСКИ

27

КАТЕРИНА ЈОВАНОВА

28

АЛЕКСАНДРА ПАНОСКА

29

СЛОБОДАНКА ЦВЕТКОВА

30

ДИНА   ЗАФИРОВА

31

БЕТИ   ГЕЛЕЈЧЕВСКА –ИЛКОСКА

32

ДЕЈАН РУНТЕВ

33

ГОРАН   РАЗМОСКИ

34

ВЕЛИМИР    ШУМЕНКОВСКИ

35

ВИЛИЈАМ   КИТЕВСКИ

36

МАРИЈА ЈОВАНОВСКА КАЛПАК

37

 ЃОРЃИ  КАЛПАК

38

РИНА  ПУРИНИ

39

АЛБИНА  БЕЈТА

40

СЛАВИЦА  ЗДРАВЕВА

41

ВИКТОР  СИМЕОНОВСКИ

42

МАРИЈА  ЏАМБАЗОВА

43

АНА  БЛАЖЕСКА

44

СЛАЃАНА   ГИНОСКА

45

СОЛЗА  ЈОВАНОВСКА

46

ФИЛИП  НАУМОВСКИ

47

АНГЕЛА ТРПОСКА

48

БИЛЈАНА ВАСИЛЕВА ПОСТОЛОВСКА

49

ДУРИМ АСАНИ

50

АЛИЛ ДЕРВИШОСКИ

51

АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА

52

ГОРАН  РАФАЈЛОВСКИ

53

МАРЈАН   ГРНЧАРЕВСКИ

54

КАТЕРИНА АСПРОВСКА

55

КРИСТИНА МИЛЕВСКА

56

ИЗАБЕЛА ЈОВАНОВСКА

57

ГОЦЕ ЈОНЗОСКИ

58

ТАМАРА БОЈКОВСКА

59

НАДИЦА ТРАЈКОВСКА

60

ФИЛИП НИКОЛОВ

61

АНА ЧЕЛИКИЌ

62

САЊА ЛУКИЌ

63

ЏЕМ  АДЕМ

64

ЕЛЕНА МАНАСИЕВСКА

65

МАРИЈА ЃОШЕВСКА

66

КЕВИЦА ШОПОВА КЛИФОВА

67

НИКОЛА ТРЕНДАФИЛОВ

68

АЛЕКСАНДРА  Р.ПОПОСКИ

69

НИКОЛА  СИЛЈАНОВСКИ

70

АНДРИЈАНА АНДРЕЕВСКА

71

СТЕФАН  КРСТЕВСКИ

72

РРЕЗЕРТА  ЕЛЕЗИ

73

ЕЛЕНА ЃОРЧЕВСКА

74

БИЉАНА ПОПОСКА

75

ЕЛИЗАБЕТА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВСКИ

76

ГАЗМЕН МЕХМЕТИ

77

МАЈА ИВАНОВА

78

БОБАН СОТИРОВСКИ

79

АНДРИЈАНА ПЕТРУШЕВСКА

80

АНАСТАСИЈА ДЕНОВА

81

ДРАГАНА БИСЛИМОВСКА

82

МАЈА ЌУЛИБРК НЕДЕЛКОВСКА

83

СТЕФАНИА АЗМАНОВА

84

МАЈА ДИМИТРОВСКА

85

НЕНАД  ВРГОВИЌ

86

СИМОНА САПУНЏИЈА

87

ЛЕУТРИМ ШАЌИРИ

88

АВДИ МУРТЕЗАНИ

89

АНТОНИО  МИТКОВ

90

ЃУЛШЕН МУРАТИ

91

НУРЏАНЕ ЗЕНУНИ СУЉИМАНИ

92

ЕЛЕНА ТРАЈКОВСКА

93

АНА СТОЈКОВСКА

94

АНГЕЛ  СТОЈАНОВСКИ

95

АЛЕКСАНДРА ТОЧКО

96

ВЕРИЦА МАЛИНКОВА

 

II Група за полагање со почеток  од 13.30часот

Ред.бр

ИМЕ

ПРЕЗИМЕ

1

ВЕСНА ЗДРАВЕВСКА

2

КАМЕЛИЈА ЈОРДАНОВСКА

3

АЛБЕРТ ВЕЛИА

4

ЕМИЛИЈА ЧАБУКОВСКА

5

ИВО ПАУНКОВСКИ

6

СТОЈАНЧО ИЧЕВ

7

МАРКО РАДИНОСКИ

8

АНЕТА АТАНАСОВА

9

АНА ВАСИЛЕВСКА

10

ДЕЈАН БИЛЕВСКИ

11

ХАНА ДЕАРИ

12

СЕЈЛАН МУРТЕЗАНИ

13

ЕЛМЕДИНА АКИКУ

14

АРТА ИСЕНИ – ХАСАНИ

15

АЈЛА СКЕНДЕРИ

16

АНГЕЛА КОЛЕСКА

17

БОГДАНКА АРНАУТОВСКА

18

ДЕСПОТ ДЕСПОТОВСКИ

19

АНИТА НАЈДОВА

20

СТЕФАН КРСТЕВСКИ

21

АНГЕЛЧО ГЕОРГИЕВСКИ

22

ЉЕУТРИМ СУЉЕМАНИ

23

КУЈТИМЕ РУШИТИ-МЕХМЕТИ

24

ЕДИТА ИСЕИНИ

25

САНДРА ЦИЛЕВСКА

26

ГОРАН ГЕОРГИЕВСКИ

27

СИМОНА ПОПОВА

28

МАКЕДОНКА МИТРЕСКА НАУМОСКА

29

АНДРИЈАНА ТРАЈКОВА

30

НИНА АПОСТОЛОВСКА

31

ТАТЈАНА ДАВИТКОВСКА

32

БИЛЈАНА ОГНЕНОСКА

33

АНДРИЈАНА ИЛИЕВСКА ВЕЛКОВСКИ

34

ПЕТАР МИЛОШЕВСКИ

35

БОЈАН БУДИЌ

36

НЕВЕНКА РИДОВА

37

БЕРАТ СЕЈДИНИ

38

ДУБРАВКА МАРТИНОВСКА

39

ВЕСНА РОГЛЕВА ЈАНЕВА

40

ЛУЛЈЕТА МУЛАКИ

41

МАРИЈА КАРАКОСТОВА

42

ЈАСМИНА СТОЈЧЕВСКА

43

ВЕСНА ГРОЗДАНОСКА ПЕТРЕСКА

44

ВЛАДО СПИРОВСКИ

45

СЕЈАТ ЌАЗИМОСКИ

46

ЕЛИЗАБЕТА ШУПЕРЛИСКА

47

СИМОНА ДАНОСКА

48

РОЛАНД  ДУКА

49

ИЛИЈА АТАНАСОВ

50

ВАСКА ТРАЈКОВА

51

КРИСТИНА ДЕНЧОВСКА

52

ЕЛЕНА КРСТЕСКА

53

МИРКО МИШЕЛ МИРЧЕВСКИ

54

АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВСКИ

55

ЕНЕС ЈАШАРИ

56

ДАРКО ДОНЕВСКИ

57

БИЛЈАНА МИЛЕНКОВСКА

58

МАРИЈА АТАНАСОВА

59

ВИОЛЕТА НИКОЛОВ

60

МИХАЕЛА НЕСТОРОВА

61

ИВАНА КРСТЕВСКА-ТРПКОВСКА

62

ФЈОЛЕ ХАЉИЉИ ФЕТАИ

63

ЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА

64

КРИСТИН   КОСТАДИНОСКИ

65

СЕЉАДИН  МЕМЕТ

66

АНИЉА РАЦАЈ

67

ОЛИВЕРА СРБИНОВСКА

68

ДИЈАНА КОСТОВСКА

69

ЉУПКА ЛАЗАРЕВА

70

МАРИНА ТРАЈЧОВСКА

71

РОМИР КАДРИУ

72

ХРИСТИНА ТРПЧЕВСКИ

73

МИРАНДА РАМАНИ

74

АРМЕНД   ИЗАИРИ

75

ХРИСТИНА П.ДОЛЕШАЛ

76

ЈУЛИЈА ЈАНОСКА

77

ЛАМБЕ КРСТЕСКИ

78

СОЊА БОЈЧЕВА

79

ОЛГИЦА МИХАЈЛОВА

80

ДИМИТАР БОЈАЏИЕВ

81

АНТОНИО ОРДЕВ

82

БЕСИР МУРТЕЗАНИ

83

МИХАИЛ ТАУШАНОВ

84

ДЕЈАН ПЕТРОВСКИ

85

ЕЛЕНА МИРОВА ШАКЛЕВА

86

СЛАЃАНА КИТАНОВА-АНДОВА

87

ЕЛЕОНОРА ГРОЗДАНОВА

88

ТАТЈАНА ЌОСЕВСКА

89

МАРТИНА ДИМИТРОВА

90

ТАМАРА МАНЧЕВА

91

ВЕСНА ПЕШЕВА ЈАНКОВСКИ

92

МАРИНА ПУЛЕСКА

93

АЛЕКСАНДРА ЈАНКОВСКИ

94

ДРИТОН БИЉАЛИ

95

КАЛТРИНА РАИМИ

96

ВЕНЦО ВУИНОВ

 

Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика