- Важи оваа соопштение до 31ви декември 2019 година

Почитувани студенти, во прилог е фајл каде се дадени сите теми за дипломски работи-завршни испити за студентите на сите насоки на Факултетот за медицински науки.

ВАЖНО: Студентите на Академските студии на Општа медицина фармација и Дентална медицина, може да одберат теми за дипломски работи САМО ОД ВНАТРЕШНО ВРАБОТЕНИ ПРОФЕСОРИ НА ФМН, додека за стручните студии може да се одберат теми од ментори и од внатрешно вработени наставници на ФМН при УГД Штип, како и од надворешните избрани наставници на ФМН.

ННС на ФМН при УГД Штип

Дипломски теми за 2019

Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика